Adatkezelési tájékoztató

A működésre vonatkozó alapvető jogszabályok

Szolgáltatásaink megnevezése, tartalma, igénybevételének rendje

Kölcsönzés:

Kölcsönözhető a könyvtár állományában megtalálható bármely, korlátozás alá nem eső dokumentum. A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott és elektronikus könyvtári dokumentumokat.

Hosszabbítás

Hosszabbítás a kölcsönzés időtartamának lejárta előtt személyesen, telefonon, emailben, vagy online módon, webopacon keresztül kérhető, két alkalommal.
Nem lehetséges hosszabbítás, ha a dokumentumra előjegyzés történt, a hosszabbítást kérő könyvtári tagnak tartozása van, a tagsága lejárt.

Előjegyzés

A beiratkozott könyvtári tag, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az kölcsönzés miatt nem elérhető, kérheti annak
előjegyzését. Az előjegyzett dokumentum beérkezéséről az előjegyzést kérőt az általa megadott elérhetőségek valamelyikén értesítjük. A beérkezett dokumentumot az értesítés keltétől számított 7 naptári napig tesszük félre az előjegyzést kérőnek, ezt követően a kérés elévül.

Foglalás

A beiratkozott könyvtári tag a kölcsönözhető és kölcsönzés alatt nem álló dokumentumot meghatározott ideig – 7 naptári napig – lefoglalhatja, ezt követően elévül. A foglalás kezdeményezhető a könyvtárban személyesen vagy a Könyvtár honlapján keresztül. A foglalásba vett dokumentumot nem lehet másik olvasónak kikölcsönözni, előjegyzés vehető fel rá.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár a gyűjteményében nem található dokumentumok hozzáférhetővé tételét könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja az ODR (Országos Dokumentum-ellátó Rendszer) szolgáltatásán keresztül. A használati feltételeket a kölcsönadó könyvtár határozza meg. Az eredetiben nem beszerezhető művekről az olvasó kérésére a szolgáltató könyvtár másolatot készít. Ennek költségei, valamint az eredetiben kért dokumentumok postaköltségei a megrendelőt terhelik. Elektronikus dokumentum esetén a dokumentum a Könyvtár számítógépén megtekinthető, e-mailben történő továbbküldése, adathordozóra történő másolata ingyenes.

Online szolgáltatás

A könyvtár honlapján 24 órán keresztül elérhető szolgáltatások. Az online hozzáféréssel rendelkező könyvtári tag helytől és időtől függetlenül információt kap a kikölcsönzött dokumentumokról, meghosszabbíthatja a kölcsönzésben lévő dokumentumok határidejét, foglalást kérhet vagy előjegyezhet, ellenőrizheti személyes adatait, javaslatot tehet gyarapításra.

Általános információnyújtás és tájékoztatás

A könyvtári tagok segítséget kaphatnak, ha bizonytalanok a különböző internetes források, adatbázisok használatában, ha valamilyen témában
irodalmat keresnek, ha adatokra, információkra van szükségük tanuláshoz, munkához.

Helyismereti információk szolgáltatása

Adatok, információk szöveges, képi és elektronikus dokumentumok szolgáltatása Ceglédről. Irodalom ajánlása kutatáshoz, személyes érdeklődési körhöz.

Könyvcsomag-összeállítási szolgáltatás

A beiratkozott olvasók által telefonon, vagy e-mailben kért könyveket összekészítjük, majd előre egyeztetett időpontban az Átrium Társasház első emeleti galériáján kialakított átadóponton az összekészített könyvcsomagot átadjuk.

Könyvet házhoz szolgáltatás

Idős, mozgásában korlátozott, tartósan beteg vagy fogyatékkal élő könyvtári tagok kérésére a könyveket házhoz visszük, előre egyeztetett időpontban. A szolgáltatás igénybe vételéhez az igénylőnek, vagy megbízottjának személyesen kell a szolgáltatást kérni.

A szolgáltatások igénybevételének részletes szabályait, a könyvtári szolgáltatások díjtételeit a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza.

A könyvtár által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások

Elektronikus információs rendszer
Az elektronikus információs rendszer megnevezése: Szikla-21 IKR.
Az elektronikus információs rendszer főbb funkcióinak felsorolása: a kölcsönzők adatainak karbantartása és kölcsönző modul.
Az elektronikus információs rendszer támogatja a felhasználói jogosultság alapú működést, a szerepkörök megnevezése: rendszergazda, könyvtárvezető, könyvtáros.
A következő adatbiztonsági intézkedéseket támogatja: álnevesítés, felfüggesztés.
Az üzemeltető szervezet megnevezése: Netlib Kft.

Az elektronikus információs rendszer üzemeltetőjének adatai::
    NetLib Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (röviden: NetLib Kft.)
    Cím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 1. IV. em. 26.
    Telefon: +36-1/422-04-80
    Mobiltelefon: +36-20/427-80-99
    E-mail: info@netlib.hu

A könyvtár által közzétett hirdetmények, közlemények

A könyvtár által közzétett aktuális hirdetmények, közlemények a weboldalunk kezdőlapján olvashatók.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A közzétételi időszakban nincs releváns adat.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A közzétételi időszakban nincs releváns adat.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata (PDF)

Adatvédelmi tisztviselő

Neve: Dr. Csapó Csilla
Elérhetőségei:
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 51.
E-mail címe: cscsapo@gmail.com
Mobil: 06 (30) 6413314

A könyvtár tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk