Könyvtári stratégia

Könyvtári stratégia 2023 - 2027

"Stratégia"A művelődési szokások változásával együtt a könyvtár szűkebb és tágabb környezetében betöltött szerepe is jelentősen megváltozott az elmúlt évek során. A „könyvek tára” helyett egyre inkább, mint közösségi tér jelenik meg az emberek tudatában, ahol a hagyományos funkciók mellett egyre magasabb prioritással jelennek meg a közösségi tevékenységek, az ismeretterjesztő előadások, olvasásra nevelő rendezvények és egyéb programok, és válnak hozzáférhetővé az IKT eszközökön nyújtott szolgáltatások.
Ezen megújuló környezetben különösen nehéz a feladata azon könyvtáraknak, amelyek az elmúlt évek során nem fordítottak kellő figyelmet a világ változására, nem alkalmazkodtak folyamatosan a módosuló elvárásokhoz.

E stratégiai terv annak érdekében készült el, hogy az elkövetkező évek során behozhassuk hátrányunkat, s a veresegyházi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szervezete, szolgáltatási portfóliója és infrastruktúrája, humán erőforrásai egyaránt megfeleljenek a minőségi, korszerű keretek között működő intézményekkel szemben támasztott követelményeknek. Ennek következtében a használók teljes megelégedésére valósítsa meg a kötelező és vállalt feladatait, biztosítson szabad és akadálymentes hozzáférést a helyben, hazánkban, vagy a világon bárhol jelen lévő információhoz, és töltse be a közösségi tér szerepét a Veresegyházon és vonzáskörzetében élők számára.

Csatolt dokumentum:

Könyvtári stratégia 2023 - 2027 (PDF)