Szervezeti, személyzeti adatok

 

Alapító okirat (PDF)

Szervezeti és Működési Szabályzat (PDF)

A könyvtár hivatalos neve: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

A könyvtár elérhetőségei:

  • Cím: 2112 Veresegyház, Fő út 53.
  • Postacím: 2112 Veresegyház, Pf.: 45
  • Telefonszám: +36-28-385 231
  • Mobiltelefonszán: +36-20-372-7873
  • E-mail cím: konyvtar@konyvtar.veresegyhaz.hu

A könyvtár vezetőjének neve és elérhetőségei: 

  • Berze Lajos igazgató
  • Telefon: 36-28-385 231
  • Mobiltelefon: +36-20-280-2335
  • E-mail: berze.lajos@konyvtar.veresegyhaz.hu

Szervezeti felépítés:

Szervezeti egységek feladata:

Felnőtt részleg: A részleg alapvető, átfogó célja, hogy Veresegyház felnőtt lakosai, a könyvtár olvasói, látogatói számára biztosítsa a magyar, és az egyetemes szép-, szak- és ismeretterjesztő irodalom alkotásaihoz, a hazai és a nemzetközi információforrásokhoz és tudásvagyonhoz való szabad hozzáférést.

Gyermekrészleg: A részleg alapvető, átfogó célja, hogy Veresegyház 14 év alatti lakosai, olvasói, könyvtárlátogatói számára biztosítsa a magyar, és az egyetemes szép-, szak- és ismeretterjesztő gyermekirodalom alkotásaihoz, a hazai és a nemzetközi információforrásokhoz és tudásvagyonhoz való szabad hozzáférést.

Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény: Feladata a gyűjtőterületén a kulturális javak rendszerezett gyűjteményének kialakítása, a régészeti örökség védelme, a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, szükség esetén restaurálása, vagy a restaurálás biztosítása, valamint tudományos feldolgozása és publikálása. Az intézmény alapfunkció melletti feladata továbbá bekapcsolódni a város közművelődési, múzeumpedagógiai tevékenységébe. Gyűjteményét állandó, illetve ideiglenes kiállítások keretében a látogatók számára megtekinthetővé teszi. 
Gyűjtőterülete Veresegyház város közigazgatási területe, amely területen ellátja a törvényben meghatározott közérdekű muzeális gyűjteményi feladatokat, együttműködik a megyei hatókörű múzeummal, valamint ellátja a gyűjtőterületén lévő kulturális javak védelmét.