Könyvtárunk története

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Az alapítás éve 1949, de csak 1977-ben, a Közművelődési törvény hatására nevezte ki a Nagyközségi Végrehajtó Bizottság az első főfoglalkozású alkalmazottat.

Az alapítás óta többször költöztették és költöztettük az állományt, míg 1998-ban helyet kapott lakóhelyünk központjában, 1996-ban átadott ún. Fő téri üzletház emeleti szintjén.

1998-ban a Könyvtárpártoló önkormányzat c. pályázaton harmadik helyezést értünk el. Ebből a pénzjutalomból vásároltuk az első számítógépet.

1999. július1-én településünk városi címet kapott, intézményünk - mely 1990-ben vette fel Kölcsey Ferenc, reformkori politikus és költő nevét – városi rangra emelkedett.

2001 novemberében az Információs társadalom megvalósításában közreműködő könyvtárak támogatása c. pályázaton elnyertük hat számítógép, és az Internet hozzáférést a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) program keretében.

2002. június 4-től, a helyi hálózat világhálóra történő csatlakozással alapvetően megváltozott, és dinamikussá vált könyvtárunk élete. A feladatbővüléssel fenntartónktól státust kaptunk a harmadik főfoglalkozású állásra, az Internet pontban. 2004. nyarán megalakult Veresegyház Többcélú Kistérség Önkormányzatainak Társulása. Pályázatot nyújtottunk be a 2004. évi ösztönző támogatásra, több feladat mellett könyvtári ellátásra is. A kistérség egyetlen városi könyvtáraként felvállaltuk a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetését, és 2005-től a mozgókönyvtári ellátást. A feladatbővüléssel két részfoglalkozású alkalmazottal növekedett a létszám.

A KSZR átalakítását követően ismét csak Veresegyház lakosainak könyvtári ellátására koncentrálhattuk erőforrásainkat. Jelenleg 5 főállású munkatárs végzi a könyvek beszerzésével, az állományalakítással, kölcsönzéssel és rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatokat.