Nekünk Trianon...

Nekünk Trianon! – szoktuk volt mondani a „Nekünk annyi!” szinonimájaként, ha valami nagy baj ér minket. Igen, az idén 100 éves trianoni békediktátum történelmünk talán legnagyobb traumája volt, s úgy tűnik, ma is az. De vajon csak mi érezzük magunkat a teremtés veszteseinek? Vagy más nemzeteknek is van ilyen súlyos örökségük? Nos, előadásunkban éppen az utóbbit vesszük először szemügyre, majd a történelmi hitelesség jegyében azt is megnézzük, miképp élték meg más népek a mi tragédiánkat.