Munkatársat keresünk

 

A veresegyházi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2112 Veresegyház, Fő út 53.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

 • részvétel a könyvtár állománygyarapítási és –nyilvántartási tevékenységében, a beszerzésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, a dokumentum beszerzés szakmai támogatása;
 • részvétel a formai és tartalmi feltárási tevékenységekben;
 • részvétel az olvasószolgálati feladatok ellátásában (kölcsönzés, tájékoztatás);
 • részvétel a könyvtár rendezvényeinek megszervezésében, illetve képzési tevékenységében.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, ezen belül szakirányú felsőfokú végzettség vagy nem szakirányú végzettség és OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés,;
 • angol nyelv társalgási szintű ismerete;
 • valamely integrált könyvtári rendszer felhasználói szintű ismerete;
 • felhasználói szintű MS Office ismeret;
 • legalább 1-3 éves könyvtáros munkakörben szerzett szakmai tapasztalat;
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

 • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • felhasználói szintű SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a büntetlen előélet mellett igazolja, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pozíció betölthető: A munkakör legkorábban 2018. november 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2018. november 21.

A pályázatok benyújtásának módja

 • Személyesen: munkanapokon 10.00-16.00 óra között a Veresegyház, Fő út 53. szám alatt a könyvtárban, lezárt borítékban, amelyen kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot (GAM/651/2018), valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
 • Postai úton: A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, 2112 Veresegyház, Fő út 53. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot (GAM/651/2018), valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a könyvtár igazgatója dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekintheti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://konyvtar.veresegyhaz.hu/ honlapon szerezhet.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető:
Berze Lajos igazgató
e-mail: konyvtar.igazgato@veresegyhaz.hu
mobil: 06 (20) 280-2335