B.Ú.É.K. - 2018

 

Konzervált szilveszteri évhívogató, epilógussal
(Felhasználható 2998. december 31-ig, bármelyik évben)

Új esztendőt még sose hívtam hexameterben,
ám e köszöntőm végre homéroszi forma vezérli:
íme, a lenge sorokban fél tucat éppen a versláb:
lépdel a spondeus és trocheus – míg gyors anapesztek
úgy iramodnak, mint az idő fut az emberi létben.

Karácsony, avagy a fekete farkas napja

 

A világ több nyelvében is Krisztus nevéből képzett szóval jelölik a karácsonyt, Jézus születése napját. Mi, magyarok egy más eredetű szót alkalmazunk erre a szent ünnepre.

Milyen ismeretek és tudás rejlik e tény mögött, s milyen következtetések vonhatók le ebből a nyelvi eltérésből? Mit is jelent tulajdonképpen a karácsony szavunk. Ha végig követjük a kifejezés etimológiai, tartalmi változásait, eljuthatunk az őstudás jelképeinek közelébe is.

Leonardo titkai

 

Ki is volt valójában Leonardo da Vinci, és jogosan tartjuk-e zseniálisnak a képeit? Mennyire igazak a róla terjedő korabeli és modern „mítoszok”?

Mennyit kísérletezett valójában, és szobrásznak, festőnek, vagy feltalálónak kell-e inkább tartanunk? Hány eredeti alkotása maradt meg az utókorra, és ezek közül mennyi a tényleg befejezett remekmű?

Mely művei készültek saját ihletből? Volt-e „kódja” Leonardónak, és találhatunk-e megfejtésre váró jeleket a képein?